ලිපිනය

  • කාමරය 501, අංක 998 ඒ, 1000, Anling පාර, Huli දිස්ත්රික්කයේ, 2 වන කොටස

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0592-5316792

පැය

  • සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9
  • සෙනසුරාදා, ඉරිදා,: වසා
ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට