హాంగ్ కాంగ్ టాయ్ ఫెయిర్

జనవరి 2019లో, పిల్లల ప్లే హౌస్‌లు, శాండ్‌బాక్స్‌లు, అవుట్‌డోర్ కిచెన్‌లు, టేబుల్ మరియు కుర్చీలు మరియు ఇతర ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తూ మేము మూడవసారి హాంకాంగ్ టాయ్ ఫెయిర్‌లో పాల్గొన్నాము.


పోస్ట్ సమయం: ఆగస్ట్-09-2019