ที่อยู่

  • ส่วนที่ 2 ของห้อง 501 เลขที่ 998 และ 1000 ถนน Anling, Huli District

โทรศัพท์

0592-5316792

ชั่วโมง

  • วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 09:00-06:00
  • วันเสาร์วันอาทิตย์: ปิด
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา